561197a90e6d4a6bb1cf92609952eb46 Hero

Skapa snabb affärsnytta med Low-code 

Med low-code får organisationen en snabbfotad digitaliseringsförmåga som snabbar upp skapandet av skräddarsydda applikationer och minskar gapet mellan affärssidan och IT-sidan.

Idag är det ett stort tryck på att få fram nya applikationer - och det måste gå fort för att överhuvudtaget vara relevant. Samtidigt råder det stor brist på utvecklare. En ekvation som inte går ihop. Utöver detta upplever många ett gap mellan affärssidan och IT-sidan som hämmar den digitala transformationen. Det är här low-code kommer in och löser dilemmat.

Pay back på 6 månader
Pay-back på 6 månader

I sin rapport Total Economic Impact har Forrester räknat fram ett genomsnittligt ROI för en low-code-plattform på 260% och en återbetalningstid på investeringen på endast 6 månader.

Low-code löser organisationernas stora utmaningar!
Low-code löser organisationernas stora utmaningar!

I en Forrester Wave rapport presenteras resultat från en undersökning där de tittat på i vilken omfattning low-code-plattformarna hjälpt organisationen att lösa de största utmaningarna de upplevt med traditionell utveckling.

Bygg applikationen snabbt och enkelt  Bygg applikationen snabbt och enkelt 

Bygg applikationen snabbt och enkelt 

På low-code plattformen arbetar du i visuella miljöer med drag-och-släpp-tekniker, till stor del utan kod.

Low-code är en teknik som markant snabbar upp utvecklingen av nya applikationer eftersom de byggs i en visuell miljö, med drag-och-släpp-tekniker, ofta helt utan behov av programmering. Både Gartner och Forrester rubricerar low-code som en global megatrend inom applikationsutveckling och portföljharmonisering. De menar att den nya low-code-tekniken gör det möjligt att dramatisk accelerera företags digitala förmågor.

Whitepaper Whitepaper

Whitepaper

Så utvecklar du applikationer snabbare och enklare med low-code!

Ladda ner nu
Starkt tillväxt
Starkt tillväxt

Low-code-marknaden har en årlig tillväxttakt på över 50% och uppgår idag till ett värde på ca 4 miljarder dollar.

Förenklad utveckling är inget nytt
Förenklad utveckling är inget nytt

Med visuella utvecklingsverktyg kan man designa sin applikation med fullt fokus på resultatet och med hjälp av en komplett teknisk plattform behöver man inte alls tänka på hur den ska göras tillgänglig för alla ens användare. Dessa typer av verktyg är egentligen inte nya utan har funnits under flera år.

hero hero

Skräddarsy din applikation med Low-code 

Med low-code kan du bygga applikationerna exakt efter de unika behoven, kostnadseffektivt och utan kompromisser.

Nuläge

Nuläge

Generisk nulägesbeskrivning: Bilden visar en vanlig situation i många organisationer; hundratals olika, små som stora applikationer och stödsystem driver mot ökad komplexitet och kostnad.

Med Low-code

Med Low-code

Konceptbild: En lowcode plattform gör det möjligt att påbörja resan mot en renare och mer snabbfotad applikationsportfölj. "Feta" integrationer och affärslogik återanvänds i olika applikationer vilket minskar komplexiteten över tid, allteftersom man växlar in uttjänta applikationer och bygger nya på en och samma plattform

När du bör överväga low-code

Kundfokus

Low-code passar när det finns ett behov av att bli mer kundcentrerad. Att ha en produkt eller ett gränssnitt som ständigt anpassas och förfinas utifrån kundens behov. Detta ställer krav på snabbhet och att inte investeringen blir för stor varje gång man vill anpassa sig till nya behov.

Resurser

Low-code är lämpligt när det är dyrt och svårt att anställa och behålla utvecklare, och där de har tvingas läggas tid på för mycket saker där inte kompetensen kommer till sin fulla rätt.

Tid

Low-code är den rätta lösningen när 
applikationsutvecklingen måste gå oerhört fort för att vara relevant eller att det kanske till om med krävs för överlevnad.

Pengar

Low-code håller kostnaden nere över tid, med en låg initial kostnad och en kostnadseffektivitet i hantering av vidareutveckling över tid.

Läs mer i vår artikel: När är low-code det rätta valet?