Date: May 28
Time: 08.00 - 08.30 CET
Language: English

Panel 1:

  • Ameli Norling - SKR
  • Anna Gärdin - Huddinge kommun
  • Katarina Beech - Bristol Myers Squibb
  • Moderator: Frida Höök - Flowfactory


I den första panelen resonerar vi med erfarna personer från offentlig förvaltning om hur man skapar förutsättningar för en ökad digitaliseringsförmåga och innovationskraft, vilka hinder som behöver rivas och hur man får engagerar medarbetarna på resan.

 

Klicka på pilen och fyll i formuläret för att se del 1:

 

Anmäl dig här! 

 

Panel 2:

Birgitte Stjärne - Intraprenör, författare & föreläsare

Patrik Hallén - Grundare och VD, aRway

Moderator: Frida Höök - Flowfactory


I panel två pratar vi med två evangelister inom intraprenörsskap och digitalisering som reflekterar kring den tidigare paneldiskussionen och ytterligare konkretiserar vilka förutsättningar som behöver vara på plats i form av kultur, struktur och teknologi för att öka digitaliseringstakten och få medarbetardriven innovation att bli en kontinuerlig och naturlig del i en organisation.  

 

Klicka på pilen och fyll i formuläret för att se del 2:

 

Anmäl dig här! 

Flowfactory för offentlig sektor

  • Flexibla systemstöd, helt anpassade efter din verksamhets behov.
  • Snabbt och kostnadseffektivt.
  • Utvecklas nära slutanvändaren för bättre resutat.

 

Läs mer om Flowfactory för offentlig sektor