Flexibelt systemstöd anpassat efter unika behov

Många offentligt anställda med administrativa uppgifter möter fortfarande en arbetsvardag med många manuella uppgifter, tröga system och personberoenden. Det bidrar till en sämre arbetsmiljö, högre personalomsättning och svårigheter att uppfylla verksamhetsmål på ett smidigt sätt. Det finns ett stort behov av digitala system som enkelt kan anpassas efter verksamhetens behov nu och i framtiden.

akriv

Hur vill du att ditt systemstöd ska se ut?


Genom verksamhetsanpassad digitalisering skapas nya arbetssätt och möjligheter att ta tillvara på medarbetarnas kompetens.

Allt fler människor och organisationer inser kraften i anpassade ärendehanteringssystem och automatiserade processer som minskar kostnader och förbättrar användarupplevelsen.

Nöjda och effektiva handläggare är nyckeln till att verksamheten ska kunna nå sina mål, och ärendehanteringssystem som är perfekt anpassade efter verksamheten kommer bli ett krav under 2023 och framåt.

 

Tekniker som ger stora möjligheter för offentliga organisationer

 • Automatisering/robotisering
 • Artificiell Intelligens (AI)
 • Low-code
 • Hållbarhetsteknik

Hur anpassad, digitaliserad ärendehantering bidrar till en effektiv och bättre vardag

 

Fördelarna med low-code:

 • Det visuella gränssnittet möjliggör ett direkt samarbete mellan low-code-utvecklare och handläggare, vilket snabbar upp utvecklingsprocessen och ger ett bra slutresultat.
 • Handläggarna kan själva känna att de bidrar till systemet vilket ofta skapar en lustfylld, kreativ process där deras kompetens tas tillvara på.

 • Oändlig flexibilitet – systemet kan snabbt anpassas när verksamhetsbehoven förändras.

 • Enkelt och kostnadseffektivt att integrera med andra system.

 • Flowfactory har erfarenhet av många olika projekt inom regioner (Region Stockholm), kommuner (via Provisum) och myndigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten och Länsstyrelserna).

 

 

 

dream-kite
business-people-with-conference-badges-and-coffee-2022-12-16-09-47-06-utc
provisum-logo-sv_orig

Lättanvänt och skräddarsytt handläggarsystem till alla överförmyndarförvaltningar i Sverige

Lär dig om Provisum -  handläggarsystemet som effektiviserar och förenklar processer för handläggare inom överförmyndarförvaltningen i svenska kommuner.

Resultat
 • Snabbt och enkelt att använda
 • Maximal flexibilitet
 • Hög säkerhetsnivå
Region Stockholm logotyp

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ersatte tidskrävande pappersprocesser med ett digitalt, skräddarsytt ärendehanteringssystem

För att handlägga alla ärenden som kom in till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen användes flera papperstunga processer, baserat på utskrivna PDF-filer och Exceldokument genom hela processen.

År 2020 tog Region Stockholm hjälp av Flowfactory för att bygga ett digitalt handläggarsystem och har idag mycket snabbare och enklare processer för både handläggare och bidragssökande organisationer. 

 

Två personer i ett konferensrum

 

Allt fler inom offentlig sektor tar tillvara på kraften i low-code

Flowfactory-plattformen kan hjälpa kommuner och regioner att effektivisera och förenkla arbetsvardagen för handläggare. På plattformen kan organisationerna bygga kostnadseffektiva och moderna applikationer utifrån verksamhetens behov som enkelt kan integreras med befintliga system.

 

Sugen på att sätta igång?

Vill du undersöka vad low-code kan göra för dig och din organisation?