När: 30 mars, kl. 10.00 - 10:30
Hur: Digitalt via Zoom

Många offentligt anställda med administrativa uppgifter upplever en arbetsdag med stress, hög belastning och en känsla av otillräcklighet.

 

De nuvarande systemen för till exempel ärendehantering räcker inte till, och det krävs ofta ett manuellt merarbete för att genomföra viktiga arbetsflöden. Oflexibla system och hög arbetsbelastning är en bidragande orsak till stress och ökad sjukfrånvaro bland handläggare. Kommuner och regioner står med andra ord inför en utmaning att uppfylla sina verksamhetsmål med risken att medborgarna inte får en den medborgarservice de har rätt till.

 

Processtödjande system och funktioner för automatisering som minskar kostnader och förbättrar användarupplevelsen kan vara en väg framåt. Men för att förstå vilken lösning som passar bäst, behöver vi först titta närmare på utmaningarna.

 

Det pratar vi om på vårt kommande webinar.

Fyll i formuläret för att anmäla dig till webinaret

Webinaret är kostnadsfritt och kommer ge dig inspiration kring hur anpassade system bidrar till en positiv medarbetarupplevelse inom offentlig verksamhet.

Talare: 

Anna-Karin-circle

Anna-Karin Wistrand

Produktägare på Provisum
Agneta

Agneta Linde Kapoli

Head of Sales & Marketing på Flowfactory

I webinaret får du träffa Anna-Karin Wistrand, produktägare för verksamhetssystemet Provisum som används för handläggning av överförmyndarförvaltningar.

 

Anna-Karin har en bakgrund som kommunal tjänsteperson och enhetschef, och förstår vad som krävs för att skapa en positiv medarbetarupplevelse för administrativ personal.

 

I webinaret diskuteras:

  • Effekter av ineffektivt systemstöd för administrativ personal

  • Hur ett anpassat systemstöd kan bidra till att utveckla din arbetsmiljö 

  • Vad AI har för roll i att effektivisera handläggningsprocessen

  • Hur en digital plattform kan skapa en flexibel process för ärendehantering

 

 

Anmäl dig direkt för att säkra din plats!