Resursen Sverige AB är ett programvaruföretag som är specialiserade på användarnära verksamhetssystem för offentlig sektor. Med handläggarsystemet Provisum hjälper de svenska överförmyndarförvaltningar till en mer effektiv vardag.

 

 

Resursen behövde byta ut den tekniska plattformen som deras verksamhetssystem Provisum var byggt på, då den skulle sluta utvecklas. Efter en utvärdering av olika alternativ föll valet på Flowfactorys utvecklingsplattform, och snabbt märktes de positiva effekterna.

 

Anna-Karin Wistrand har jobbat på flera överförmyndarförvaltningar och är sedan 2020 produktägare på handläggartjänsten Provisum. Hon berättar om reaktionerna efter skiftet: 

 

-        Först och främst gick det väldigt fort att komma upp med en första version av applikationen och allt kändes stabilt redan från början. Men framförallt var det enkelt att vidareutveckla och förfina utifrån användarnas feedback och förändrade behov.

 

-        Effekterna av den skräddarsydda applikationen är att den underlättar en rättssäker handläggning då aktiviteter som bevakningar och uppföljningsaktiviteter nu går att automatisera. Plattformen gav oss maximal flexibilitet på ett sätt vi inte hade förväntat oss.

 

Anna-Karin-circle

Anna-Karin Wistrand
Produktägare, Provisum


“Säkerheten är ju faktiskt vår högsta prioritet”

 

- Anna-Karin Wistrand, produktägare på Provisum

Lätt att möta kundernas behov

Resursen har använt Flowfactory sedan 2020, både för sina interna system, men framför allt för att erbjuda det skräddarsydda handläggarsystemet Provisum till sina kunder inom överförmyndarförvaltningen. En stor fördel var att kunna utveckla systemet nära verksamheten.  

 

-    Vi har ju många kunder inom offentlig sektor som har olika behov, så det känns väldigt bra att kunna erbjuda den flexibilitet vi nu kan ha i våra handläggarsystem tack vare Flowfactory, berättar Anna-Karin. Vi är också glada över att det går att installera systemet on premise, vilket är ett krav från våra kunder då systemet hanterar känsliga personuppgifter. Säkerheten är ju faktiskt vår högsta prioritet!

 


“Jag var lite skeptisk i början, men jag insåg snabbt att detta skulle bli hur bra som helst”

 

- Anna-Karin Wistrand, produktägare på Provisum

Skeptisk till ny teknik

Till en början var Anna-Karin skeptisk till plattformsbytet och såg inte vinningen med en modernare teknik. Hon var rädd att förlora fokus på det som hon ansåg vara viktigast; systemets stabilitet.

 

- För mig som kommunal tjänsteperson vill jag att myndighetssystemet ska vara stabilt och fungera varje dag, så snabba förändringar och uppdateringar var inget jag gick igång på. Men om du frågar mig idag så förstår jag verkligen poängen. Ett system är ju levande och blir aldrig “klart”, utan behöver ständigt justeras och förfinas. Jag uppskattar särskilt möjligheten till multitasking och säker digital kommunikation inne i själva systemet, vilket bland annat innebär att diarieföringen sker per automatik.

 

Vill erbjuda tjänsten till hela Sverige

Anna-Karin och teamet på Resursen har verkligen insett kraften i Flowfactorys utvecklingsplattform, och ser fram emot att erbjuda möjligheten till en skräddarsydd lösning till fler kunder.  

 

-    Handläggarna som använder vår tjänst tycker att det går snabbt och är enkelt att använda, vilket är jättekul. Jag tror det märks att vårt system är utvecklat av överförmyndare för överförmyndare. Planen är att samtliga Sveriges överförmyndarförvaltningar ska använda vårt handläggarsystem. Vi vill ju kunna erbjuda lika bra service till alla överförmyndarförvaltningar i hela landet!

 

provisum-logo-sv_orig
 
Om Provisum

Provisum är ett verksamhetssystem som är tillgängligt för alla Sveriges överförmyndarförvaltningar, och har över 40 svenska kommuner som kunder.

Läs mer på www.provisum.se

 

Om Resursen

Resursen har som mål att bli bäst inom utveckling, förvaltning och drift av effektiva och användarnära verksamhetssystem för offentlig sektor med syftet att erbjuda bästa möjliga service. De vill göra det möjligt för kommuner i alla storlekar att erbjuda lika bra service till medborgare, oavsett var i landet man bor.

Vill du lära dig mer?