Mar 15, 2022

Sveriges däckåtervinning effektiviseras med smart app


Kretsloppsföretaget Svensk Däckåtervinning (SDAB) kommer att modernisera och kundanpassa insamlings- och återvinningsprocessen för uttjänta däck med hjälp av low-code och samarbetet med Flowfactory. Tillsammans skapar organisationen en skräddarsydd applikation som optimerar insamlingen av däck. Svensk Däckåtervinning (SDAB) står inför en ambitionshöjning. Från och med 2023 kommer insamling och återvinning av uttjänta däck under producentansvaret i Sverige att koordineras i bolagets egen regi. Hittills har återvinningssystemet drivits av extern part. Syftet med den världsledande etableringen är att öka materialåtervinningen och minska andelen som går till osäker export, berättar Fredrik Ardefors som är vd på SDAB. I samband med att SDAB tar detta helhetsgrepp, med en strävan om att köpa in en tjänst i stället för att äga, väljer organisationen att ta stora digitala kliv. Ett samarbete har inletts med svenskgrundade  Flowfactory, och SDAB bygger nu ett kundservicesystem på deras low-code-plattform. Low-code möjliggör snabb applikationsutveckling genom ”dra-och-släpp”-teknik, där färdiga moduler byggs ihop likt legobitar. – SDAB är en spännande organisation med en viktig uppgift. Eftersom de har en väldigt specifik process var det uppenbart att det inte fanns något färdigt att köpa ”från hyllan”, utan de behövde en skräddarsydd lösning som kunde supportera deras behov, säger Frida Höök, CMO på Flowfactory. Lösningen som nu byggs på Flowfactory-plattformen är en ”upphämtningsapp”, som möjliggör för verkstäder runt om i landet att beställa upphämtning av uttjänta däck på ett enkelt sätt. Transportföretagen som hämtar däcken och lämnar av dessa på återvinningsdepåer ska använda appen för att planera sina turer så effektivt som möjligt. – Tidigare sköttes beställningarna via telefon eller i bästa fall ett digitalt formulär, men nu lyfter vi vår kundservice till 2020-talet och vidare. Med den här applikationen får vi full koll på vad som hämtas, vart det körs, hur många ton som har lagts in på lager och hur materialet sedan processats. Allt i ett enda system som kan hanteras både via mobiltelefon och dator, säger Fredrik Ardefors. Veronica Roth som är kundtjänstansvarig på SDAB är själv involverad i applikationsutvecklingen. Hon är den som har specificerat SDAB:s behov och önskemål. – Min känsla så här i början av projektet är att det kommer att bli en väldigt smidig applikation att jobba i. Vi är själva med i processen för skapandet av applikationen, och kommer snabbt och enkelt kunna justera och bygga till funktionalitet baserat på användarnas kontinuerliga feedback, säger Veronica Roth.Enligt Tobias Ransäter, senior applikationsutvecklare på Flowfactory, är low-code optimalt för en organisation som SDAB. – Vi jobbar tätt med användarna som en naturlig del av projektet. SDAB behöver bara fokusera på sin kärna och formulera sina behov, och kan helt släppa tekniken bakom. Vi stöttar genom att bygga ihop de digitala legobitarna för att skapa ett så effektivt stöd som möjligt för deras arbetsprocess. Resultatet blir en perfekt anpassad applikation som enkelt går att förfina och byggas på över tid, säger Tobias Ransäter. Om low-code


Low-code är en snabbväxande, molnbaserad teknik som ökar hastigheten för applikationsutveckling, konsolidering och molnmigrering. Enligt analysföretagen Gartner och Forrester är low-code en global megatrend, som dramatiskt accelererar företagens digitala resor. Idag är marknaden för low-code nära 20 miljarder dollar stor och enligt Gartner kommer så mycket som 70% av all applikationsutveckling i världen att vara low-code redan år 2025. 


På en low-code-plattform byggs skräddarsydda affärsapplikationer upp till tio gånger snabbare jämfört med traditionell programmering. Applikationer byggs genom att ”dra-och-släppa” färdiga moduler. Det går även att lägga till egenutvecklad kod för specialanpassningar och smarta integrationer.Om Flowfactory


Flowfactory är en svenskgrundad low-code-plattform för kraftfulla affärsapplikationer. Bolaget är i stark tillväxt och på plattformen finns i dag kunder som Siemens, Region Stockholm, Länsstyrelserna, Riksbyggen med flera.Om Svensk Däckåtervinning


Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, är ett icke-vinstdrivande kretsloppsföretag som organiserar insamling och återvinning av uttjänta däck i enlighet med det lagstadgade producentansvaret. Organisationen strävar mot att materialet tas till vara i kloka tillämpningar där det gör som mest nytta för både människa och miljö, samtidigt som det minskar behovet av uttag av nya resurser Resurser