Jun 10, 2021

Flowfactory har på bara åtta veckor utvecklat en applikation till Region Stockholm som digitaliserar handläggning av ansökningar. Genom att använda en så kallad low-code-plattform kan applikationer byggas mångfalt snabbare än tidigare till en bråkdel av kostnaden. Att snabbt kunna öka digitaliseringen för att effektivisera och frigöra resurser är avgörande för organisationer idag och i spåren av Corona-krisen lär behovet bli än mer påtagligt.


Region Stockholm hanterar bland annat ansökningar om medel till olika ideella organisationer som bidrar till att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Att administrera alla ansökningshandlingar är ett enormt tidskrävande arbete, där också organisationens samhällsinsats kan stå och falla med anslaget.

– Våra handläggare var tvungna att hantera väldigt många ansökningar vilket skapade en ohållbar arbetsbelastning och frustration som i slutändan orsakade arbetsmiljöproblem. Vi behövde snabbt minska administrationen och samtidigt öka kvalitet och hastighet genom hela ansökningsprocessen, för att ytterst skapa största nytta för medborgarna, säger Ruth Laporte Castro, Digital Officer inom Region Stockholm.


Applikationen som är den första som Region Stockholm byggt på den nya low-code-plattformen ger både de ansökande organisationerna och Region Stockholms handläggare ett kvalitetssäkrat digitalt stöd genom hela processen. Beslutet att bygga applikationen med hjälp av Flowfactorys plattform fattades strax innan jul. Projektet kickade ingång i början av januari och applikationen lanserades i början av mars.

– Med traditionella metoder kan ett sådant här utvecklingsprojekt ta många månader, om inte år, i stora organisationer. Nu har vi gjort det på åtta veckor. Det känns otroligt kul att kunna visa vad denna typ av teknik tillsammans med vår användarnära arbetsmetod kan bidra till, säger Johan Häggqvist, Head of Customer Success på Flowfactory.


Framtidssäkrat

Flowfactory integreras med Region Stockholms diarieföringssystem samt regionens katalog för användar- och organisationsuppgifter. Plattformen ligger därmed som ett flexibelt utvecklingslager ovanpå de kritiska standardsystemen. På så sätt kan Region Stockholm fortsätta bygga anpassade applikationer utifrån organisationens olika behov, på en och samma plattform. Redan i april planeras nästa applikation lanseras. Det blir ett digitalt stöd för hanteringen av ansökningar för projektmedel inom psykisk ohälsa.

– Det känns helt rätt att ha tagit in en bred low-code-plattform i portföljen, menar Ruth Laporte Castro, Digital Officer inom Region Stockholm. Det ger oss en betydligt mycket mer snabbfotad digitaliseringsförmåga. Dessutom kommer det över tid hjälpa oss att harmonisera i applikationsportföljen då vi kan bygga många olika typer av applikationer på en och samma plattform.


Low-code, en global megatrend

Low-code är en snabbväxande, molnbaserad teknik som ökar hastigheten för applikationsutveckling, konsolidering och moln-migrering. På en low-code-plattform byggs skräddarsydda affärsapplikationer med en enorm hastighet, till stor del genom att “dra-och-släppa” färdiga byggklossar och moduler.

Analysföretagen Gartner och Forrester kallar low-code en global megatrend som dramatiskt accelererar företagens digitalisering. Enligt Gartner kommer 65 procent av all applikationsutveckling i världen vara low-code 2024. Low-code ger företag möjlighet att snabbt få upp och vidareutveckla skräddarsydda applikationer till avsevärt lägre kostnader.

– Vi har kunder som menar att det går 10 gånger snabbare till 1/10 av kostnaden att bygga affärsapplikationer på Flowfactory jämfört med traditionella metoder, säger Flowfactorys VD, Fredrik Lindqvist. Det går väldigt fort från idé till färdig applikation. Eftersom användare och utvecklare jobbar nära tillsammans ökar kvaliteten i slutresultatet radikalt, avslutar han.


För mer information

Frida Höök, CMO Flowfactory

frida.hook@flowfactory.com, +46-70-3033086

Ruth Laporte Castro, Digital Officer, Region Stockholm

ruth.laporte-castro@sll.se, +46-8-1235820


Om Flowfactory

Flowfactory är en svensk low-code-plattform för kraftfulla affärsapplikationer. Bolaget är i stark tillväxt och på plattformen finns idag kunder som Siemens, Länsstyrelserna, Riksbyggen, Indoor m.fl.


Om Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. De har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Med sina 45 000 medarbetare är de en av Sveriges största arbetsgivare.