Jun 10, 2021

Flowfactory tar in externt kapital från etablerade investerare

Presskontakt:

Frida Höök

+46 70 303 3086

frida.hook@flowfactory.se                                                        Pressmeddelande, 9 februari 2018


Delar av Jensen-familjen, före detta ägare till elektronikföretaget ELFA, investerar i low-code-plattformen Flowfactory som ska få svenska företag att dramatiskt accelerera den digitala resan.


De två investmentbolagen, Jensen Invest AB och Cajory AB, går in med 5 MSEK i Flowfactory. Därmed kan bolaget snabba upp expansionen och samtidigt säkra sin plats som den första nordiska low-code plattformen för affärsapplikationer, med siktet inställt på att expandera internationellt inom ett par år.

– Jag tycker det är otroligt spännande att vi nu ger oss in i ett tillväxtbolag som befinner sig i kärnan av digitaliseringstrenden. Low-code som koncept är en tydlig, global megatrend. Att ha den i ryggen, i kombination med att vara den första nordiska spelaren ut på banan, gör Flowfactorys potential fantastisk. Nu gäller det att ta vara på försprånget och växa snabbt.” Säger Ingvar Jensen, Jensen Invest.

Flowfactory är en svensk low-code plattform för kraftfulla affärsapplikationer, med kunder som Arbetsförmedlingen, Siemens och Länsstyrelserna. På Flowfactorys low-code plattform byggs kraftfulla affärsapplikationer upp till 10 gånger snabbare med drag-and-drop, och möter på så sätt företags behov av att snabbt få fram skräddarsydda affärsapplikationer. Plattformen är molnbaserad vilket gör applikationerna på plattformen fullt skalbara och attraktivt framtidssäkrade.


– Marknaden för affärsappar exploderar och Flowfactory är perfekt positionerad att möta detta. Bolaget, som redan har tekniken på plats och stora, strategiska kunder på plattformen, får nu medel till att ta nästa steg i sin utveckling”, säger Jonas Rydin, Cajory. Jag ser också att Flowfactory-plattformen kan lösa problemen med stora utvecklingsprojekt som skenar iväg i både kostnad och tid. Low-code möjliggör för affärssidan och IT-sidan att kunna jobba snabbare, smartare och närmare varandra i olika applikationsprojekt, fortsätter Jonas, som själv har över 20 års erfaranhet från mjukvarubranschen och nu går in och tar plats i Flowfactorys styrelse.


Tack vare att all teknik är omhändertagen i plattformen behöver kunderna endast fokusera på affärsnyttan i sin idé och kan snabbare leverera en applikation som skapar värde. Flowfactory-plattformen kan också hjälpa till att harmonisera i applikationsportföljen. Genom att lägga plattformen som ett integrerat lager ovanpå företagets olika legacy-system kan den fungera som ett verktyg för att snabbt kunna ta fram de olika applikationer som verksamhetens olika delar behöver, utan att addera ytterligare komplexitet till applikationsportföljen.


– Med nya pengar in ser vi fram emot att accelerera Flowfactorys tillväxt ytterligare. Vi kommer att stärka både team och plattform, med ambitionen att växa kraftigt på den svenska marknaden under det kommande året. När vi känner att vi har en stark position på vår hemmamarknad kommer vi påbörja vår internationella resa, säger Fredrik Lindqvist, CEO Flowfactory.


Om low-code

Low-code är en snabbt växande, molnbaserad teknologi som ökar hastigheten för applikationsutveckling, möjliggör konsolidering av applikationsportföljen och  påskyndar molnmigrering. Både Gartner och Forrester benämner low-code som en global megatrend som möjliggör en dramatisk acceleration av företagens digitala resor. Marknaden har idag en årlig, global tillväxttakt på över 50%. På en low-code plattform bygger du skräddarsydda affärsapplikationer upp till 10 gånger snabbare jämfört med traditionell utveckling. Plattformen rymmer både gränssnitt, logik och data och du bygger apparna i en visuell miljö med hjälp av drag-and-drop av färdiga funktioner och moduler, i stor utsträckning utan kod. Vid behov går det att bygga på egen kod och plattformen kan enkelt integreras mot andra system. Utöver att low-code snabbar upp och minskar kostnader för applikationsutveckling, öppnar det även upp för nya typer av kompetenser att kunna bygga applikationer och det främjar således också att verksamhet och IT kan jobba närmare tillsammans.


Om Flowfactory

Flowfactory är en svensk low-code plattform för kraftfulla affärsapplikationer, med huvudkontor på Riddargatan i Stockholm. Bolaget är i stark tillväxt och på plattformen finns idag kunder som Arbetsförmedlingen, Siemens, Länsstyrelserna, LoginHasselberg mfl.


Om Jensen Invest

Jensen Invest har en bred bolagsportfölj innehållande både noterade och onoterade bolag från olika branscher och regioner. Bland investeringarna finns också en del filantropisk verksamhet.


Om Cajory

Cajory har ett 15-tal bolag i portföljen, de flesta med tydlig inriktning mot ny teknik och mjukvara.'