Integritetspolicy.

Enligt GDPR

Vi på Flow Factory AB värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

I denna policy kallas Flow Factory AB, Orgnr: 556594-4971 för Flowfactory och är personuppgiftsansvarig.

Flowfactory ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på webbsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, epost, chat eller när du besöker oss och deltar på nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att Flowfactory ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.

Flowfactory agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen längre ned på denna sida. Som personuppgiftsansvarig har Flowfactory ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Skydd av dina personuppgifter.

Flowfactory skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga av Flowfactorys system som hanterar personuppgifter.

Anställda på Flowfactory samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Flowfactorys interna riktlinjer för dataskydd.

Personuppgifts
biträde.

Flowfactory agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till vår molnbaserade plattform. För detta krävs ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Flowfactory.

Flowfactory agerar i enlighet med instruktioner i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Underbiträden.

Flowfactory kan i vissa fall använda underbiträden till våra tjänster och molnlösningar.

Flowfactory förbinder sig i dessa fall att ha personuppgiftsunderbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Överföring av information.

Flowfactory och våra biträden sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra biträden för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part.

Dina
rättigheter.

Som registrerad har du följande rättigheter

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
    Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

  • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.

  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

  • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.

  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Flowfactory kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.

  • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss till www.datainspektionen.se

I filen nedan kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter i olika kategorier: