BACKGROUND

Identifierar flera tidskrävande processer med många manuella inslag som behöver digitaliseras:

 • Inventering
   

 • Riskanalys
   

 • Försyn
   

 • Produktion
   

 • Förbesiktning
   

 • Efterbesiktning
   

 • Slutbesiktning

 • Inventeringsappen är mest akut

 • Inventering sköttes med papper, penna och digitalkamera med manuell sammanställning i ett Excel - underlag för offert mm.
   

 • Riksbyggen genomför ca 1000 inventeringar per år.

PROJECT PROCESS

 • Startar med en applikationen som ska stötta processen för inventering av lägenheter vid stambytesrenovering.

RESULT

 • Application

 • Reports

Functionality

Functionality

 • Webbapplikation designad för mobil men möjlig att köra på alla enheter

Integrations

Integrations

 • Automatgenererade sammanställningar och rapporter skapar underlag för enhetliga behovsanalyser och offertunderlag.

VALUE

 • Snabb proof-of-concept – för intern förankring
   

 • Körbar app på 6 veckor som skapar direkt affärsnytta – sparar många tusen timmar per år
   

 • Agil utvecklingsplattform att enkelt och kostnadseffektivt bygga nya applikationer på över tid
   

 • Känsla av snabbfotad digitaliseringsförmåga som föder innovationskraft och vilja att testa nya idéer 
   

Background image

"The DIOS platform fills a long existing process gap and provides functionality to improve digitalization on top."